Final Year - Team .EXE

PoojaSaini

Pooja Saini

RishabhChaudhary

Rishabh Chaudhary

GurpreetSingh

Gurpreet Singh

ShewetaKhattri

Sheweta Khattri

MayankKashyap

Mayank Kashyap

JalazKumar

Jalaz Kumar

MilindraPratap

Milindra Pratap